0

چه زمانی گارانتی باطل می گردد:

  • زمانی که صدمه وارد شده به محصول در اثر ضربه، سقوط یا حمل و نقل نامناسب، آتش و حرارت، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی و یا تماس و نفوذ مواد شیمیایی باشد.
  • زمانی که دستگاه به صورت استاندارد و مطابق دستورالعمل دفترچه راهنما مورد استفاده قرار نگیرد.
  • زمانی که دستگاه توسط فردی به جز نماینده رسمی مرکز خدمات گارانتی تعمیر شود.
  • زمانی که کارت ضمانت‌نامه دستگاه به هر صورتی دچار خدشه و آسیب شود.
  • هزینه ارسال محصول به مرکز خدماتی برای تعمیر به عهده خریدار است.